POŻYCZKI

Wiele banków chętnie użycza swoim klientom pożyczek bankowych, które są bardzo opłacalne dla obu stron – pożyczkobiorców oraz pożyczkodawców. Bank zwany pożyczkodawcą, udziela kredytów oraz pożyczek, na których czasem może dobrze zarobić, a przy okazji poprawić finanse publiczne. Warto pamiętać, że wszystkie pożyczki powinny być jak najbardziej uproszczone, a osoby zaciągające kredyty oraz pożyczki, powinny dokładnie czytać wszystkie postanowienia umowy bankowej. Ponadto umowa bankowa związana z pożyczką powinna być zrozumiała dla obydwu stron, a przede wszystkim dla osoby, ubiegającej się o pożyczkę – pożyczki online.

Dzięki temu obie strony będą zadowolone – bank zarobi na kredycie czy pożyczce, a osoba prywatna będzie mogła zrealizować cel, na który zaciąga o pożyczkę czy też kredyt. Zdaniem specjalistów nie każdy jednak do końca wie, czym jest zwykle pojęcie pożyczki i nie każdy wie, że pożyczki mogą być udzielane w bankach oraz w niektórych instytucjach. Według definicji: „w języku potocznym pożyczyć można pieniądze lub każdą rzecz. W przypadku rzeczy, obowiązek drugiej strony polega na zwrocie dokładnie tej samej rzeczy, tj. rzeczy oznaczonej, co do tożsamości – pożyczki pozabankowe.

W rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego nie jest to więc umowa pożyczki, może być to natomiast umową użyczenia (pożyczenie bezpłatnie) albo najmu lub dzierżawy (pożyczenie odpłatne)”. Z powyższej definicji wynika, ze pożyczki nie są jedynie pożyczkami bankowymi oraz pożyczkami, które udzielają organy sektora publicznego. Pożyczką może być także najzwyklejsza umowa dzierżawy oraz wynajmu, a co za tym idzie, można stwierdzić, że wynajem w myśl przepisów kodeksu cywilnego jest także formą pożyczki – pożyczki bez bik.

Zatem wszystkie pożyczki gotówkowe, pożyczki na dowód, szybkie pożyczki, pożyczki bankowe mogą się od siebie różnić nie tylko kwotą, ale także rodzajem umowy. Ponadto pożyczki gotówkowe zawsze są formą pożyczki pieniężnej, która nakłada na pożyczkobiorców pewne prawne wymagania, związane z późniejszą spłatą pożyczki gotówkowej, w formie oraz w kwocie ustalonej na podstawie umowy pożyczkowej – pożyczki internetowe.